cryptobelegging

Alle Bitcoin en Crypto informatie voor jou verzameld!

Blockchain

Achter het bitcoin netwerk staat de blockchain. Je kunt de blockchain het beste vergelijken met een grootboek. Maar er is één groot verschil. Het is namelijk decentraal en open. Dit betekend dat er niemand hierachter de eigenaar is.

Het is een zogenaamd peer-to-peer netwerk waar alle deelnemers van het netwerk samen het eigendom gelijk verdelen. En om deze reden is het een open netwerk waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen. Net zoals email en het internet van niemand is. Iedereen kan kiezen om email of het internet te benutten en deelnemen aan het open en decentrale netwerk, door het te gebruiken. Ook kan iedereen er nieuwe toepassingen bovenop bouwen, zonder dat er toestemming of andere toetredingsdrempels aan te pas komen. Het voordeel van deze open inrichting is dat, net als het internet, het blockchain grootboek niet kan worden gekraakt door hackers. Als we blockchain vergelijken met het internet dan maakt het voor data in databases mogelijk wat het internet doet voor informatie. Data kunnen met blockchain veiliger worden verspreid over verschillende databases terwijl de toegang verbetert. Op internet zijn er miljarden websites die goed toegankelijk zijn. Het voordeel van dit decentrale model is dat, net als op het web, data niet meer hoeft op te hopen in één centrale database, waarmee het een doelwit wordt voor dieven, maar data kunnen verspreid worden over het internet terwijl de toegankelijkheid gelijk blijft, de betrouwbaarheid toeneemt en de beveiliging verbetert.

Je kunt de blockchain vergelijken met een spreadsheet of een werkblad in excel. Maar wel ééntje die gedeeld word door heel de wereld. Een lijst met gegevens waarbij iedereen die meedoet een exacte kopie van die lijst krijgt en kan zien wat er in staat. Iedereen met de spreadsheet kan vervolgens ook wijzigingen aanbrengen in de database. En wanneer een wijziging in de spreadsheet wordt gemaakt, dan wordt deze aanpassing direct overgenomen op alle andere kopietjes van de lijst. Het resultaat is dat iedereen altijd naar dezelfde lijst met gegevens kijkt. Overal ter wereld, op elk moment.

Mensen die google drive gebruiken weten dat dit soort spreadsheets al bestaan met de mogelijkheid om de google sheets te delen. Er is echter één eigenschap die blockchains uniek maakt. En dat is dat aan een blockchain alleen nieuwe regels toegevoegd kunnen worden aan de onderkant van de lijst. In feite is hiermee het enige wat een blockchain doet het toevoegen van nieuwe rijen, die automatisch met iedereen worden gedeeld. Het is niet mogelijk om een wijziging door te voeren in eerder toegevoegde regels. De cryptografische software zorgt hier voor, door het combineren van alle rekenkracht in het netwerk voor de controle van de toevoegingen en het weigeren van mutaties.

Kijk hieronder naar een filmpje over hoe de blockchain nu precies in elkaar steekt: